Blood Transfusion Flow

De Blood Transfusion Flow ondersteunt alle activiteiten rond bloedtransfusie vanaf het moment dat de bloedzak het labo verlaat tot het moment dat de lege bloedzak terugkeert. 

Track & trace doorheen het hele proces

Het labo kan continu de operationele bloedtransfusies opvolgen en ingrijpen wanneer gerapporteerde anomalieën omtrent de bloedzak zich voordoen.

Ondersteuning doorheen de hele cyclus

NurseFlow ondersteunt het transport, de bewaring, het toedienen en de retour van de bloedzak. Het labo kan meteen elke minuut opvolgen in welke omstandigheden de bloedzak zich bevindt.  Transfusiereacties kunnen snel geregistreerd worden en opgevolgd door het Labo.

Respect voor protocol

NurseFlow ondersteunt het labo en verpleegkundigen bij de bloedtransfusie zodat deze op meest patiëntveilige manier  en volgens de procedures uitgevoerd kan worden.