Subsidie

CrossRoads2 subsidie voor dirActive en Mobitrace

By 27 november 2017juni 19th, 2019No Comments

DirActive en Mobitrace hebben CrossRoads2 subsidie toegekend gekregen vanuit het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland voor hun Care-Logix solution. Het innovatieve project heeft als doel om de processen waarbij meerdere diensten binnen ziekenhuizen betrokken zijn, te verbeteren. Voor een optimale afhandeling van processen in het ziekenhuis is goede communicatie tussen verschillende afdelingen essentieel. Een verbetering op dit vlak moet leiden tot een tijdswinst voor de (in)direct betrokken diensten en een kwaliteitswinst voor personeel en patiënten.

Het Nederlandse DirActive en het Vlaamse Mobitrace zijn beiden actief op het gebied van softwareontwikkeling voor ziekenhuizen. DirActive heeft een real-time communicatie en informatie systeem voor het intern vervoer van ziekenhuizen ontwikkeld en Mobitrace biedt mobiele ondersteuning voor verpleegkundigen, zodat zij efficiënter en veiliger kunnen werken. Dit project moet leiden tot een innovatief product dat voortkomt uit het gezamenlijk ontwikkelen van Mobitrace en dirActive.

De succesvolle samenwerking tussen De Breed & Partners, dirActive en Mobitrace heeft nu geleid tot een beschikte subsidieaanvraag. Het project is recentelijk opgestart en loopt door tot november

NL