Medication Administration Flow

De juiste hoeveelheid van het juiste medicijn bij de juiste patiënt brengen, dat is het doel van de Medication Administration Flow. Onze flow ondersteunt alle activiteiten omtrent de medicatietoediening.

Van voorbereiding tot toediening

Het voorbereiden van infusen, het opvolgen van de looptijd, het toedienen van de juiste medicatie, … Onze medicatie flow ondersteunt al deze acties en neemt het risico op fouten bijna volledig weg.

Altijd alert

Dankzij ons meldingsysteem blijft de verpleegkundige alert bij afwijkende omstandigheden. Afwijkende dosissen, een medicijn dat nog niet goedgekeurd werd door de arts of een verdovend medicijn? De verpleegkundige ontvangt een melding die ze moeten valideren, zodat ze deze zeker gezien hebben.

Vlot medicijnbeheer

Ook de apothekers zijn we niet vergeten. Voor hen hebben we een app ontwikkeld waarmee ze de barcodes van medicijnen kunnen beheren. Zo kunnen ze eenvoudig de juiste barcode aan het juiste product koppelen, zowel generieke als unidose barcodes. 

Volledige traceerbaarheid van geneesmiddelen

Dankzij de medicatie flow kan de volledige historiek van medicatie opgevraagd worden. Zie in één oogopslag hoe vaak en wanneer een medicijn toegediend werd.