De NurseFlow add-on voor de ziekenhuisapotheek

Ontdek PharmaFlow

Sluit de cirkel

Verzeker 100% veilige medicatietoediening tot aan het bed van de patiënt. Stem de workflow flexibel af op uw wensen, waarbij veiligheid en efficiëntie hand in hand gaan. Zorg dankzij Mobitrace voor sluitende kwaliteitsborging op één van de meest foutgevoelige processen in het ziekenhuis.

Scanning enabled

Scan alle mogelijke formaten van barcodes (GS1, CNK,…) zoals deze aangeleverd worden door de leverancier of zoals u deze zelf op de medicatie aanbrengt. Standaard formaten worden automatisch herkend.

Beheer in eigen handen

Beheer en inventariseer zelf niet gestandaardiseerde barcodes via een handige beheerstool. Bepaal zelf welke producten verplicht gescand moeten worden en welke andere waarschuwingen belangrijk zijn tijdens de toediening van medicatie.

Voorraadbeheer

Verzeker niet alleen een veilige toediening, maar hou ook een accuraat overzicht van de medicatievoorraad per patiënt en in de noodkasten. Laat in geval van stockbreuk gemakkelijk registreren uit welke voorraad de medicatie werd ontleend.

Medicatie veilig samenstellen

Verpleegkundigen worden op de werkvloer ondersteund om medicatie 100% veilig samen te stellen. Producten kunnen worden gescand en het samengestelde product krijgt een nieuwe unieke barcode, gekoppeld aan de patiënt.

Inzicht en rapportering

Verwerf een beter inzicht in de performantie van de apotheek gerelateerde processen. Werk aan continue verbetering dankzij 100% transparante registratie van alle activiteiten. Voor uw eigen analyses uit op de gegevens.

Veel meer dan toediening

Van ondersteuning voor FMD (Falsified Medicine Directive), tot Picking & Distributie of Retourenbeheer. Mobitrace kan u als apotheker oplossingen aanreiken die helpen om tal van interne processen in de apotheek te optimaliseren.